Kinh nghiệm

Biển hiệu lệnh đường bộ Việt Nam (Cập nhật 04/2022)

Cùng Phát – Hệ thống biển báo giao thông ở Việt Nam bao gồm nhiều nhóm biển báo, mỗi nhóm có hình dáng, màu sắc và mục đích khác nhau giúp điều tiết và phân tách giao thông. Các biển hiệu lệnh chủ yếu là hình tròn, hình chữ nhật màu xanh, hình vẽ màu trắng. Khi lệnh hết hạn, đường chéo màu đỏ thường được sử dụng từ trên xuống dưới và từ phải sang trái để chồng lên hình trắng. Biển hiệu lệnh là biển báo cho người đi đường biết họ phải tuân theo điều gì.

Biển báo hiệu lệnh đường bộ ở Việt Nam (Ảnh – Cungphuot.info)

Biển số xe
R.122 “Dừng”

Nội dung ký: Để ra hiệu cho các phương tiện (cơ giới và thô sơ) dừng lại, hãy đặt biển số R.122 “dừng lại”. Đây là một dấu hiệu lệnh đặc biệt.

Biển số xe
R.301 (a, b, c, d, e, f, g, h) “Hướng đi theo”

Nội dung ký: Để cảnh báo các phương tiện (thô sơ và cơ giới) đi theo hướng quy định, hãy đặt một trong các biển số R.301 (a, b, c, d, e, f, g, h) “Phải đi theo hướng” . Tùy theo hướng mà chọn loại biển phù hợp.

Biển số xe
R.302 (a, b, c) “Hướng bên phải xung quanh chướng ngại vật”

Nội dung ký: Để chỉ cho các phương tiện (cơ giới và thô sơ) biết hướng đi qua chướng ngại vật, hãy đặt biển số R.302 (a, b, c) “Đi đúng hướng xung quanh chướng ngại vật”. Biển số R.302 (a, b) còn được sử dụng kết hợp với biển số P.102 tại dải phân cách để báo hiệu hướng đi của phần đường một chiều.

Biển số xe
R.303 “Nút giao thông tròn”

Nội dung ký: Để cảnh báo các phương tiện (thô sơ và cơ giới) chạy vòng qua đảo an toàn tại ngã tư, biển số R.303 “Ngã tư phải đi theo đường vòng”.

Biển số xe
R.304 “Đường dành cho xe thô sơ”

Nội dung ký: Để báo hiệu đường cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ, hãy đặt biển số R.304 “Đường dành cho xe thô sơ”. Biển báo có hiệu lực bắt buộc các phương tiện thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ sử dụng đường dành riêng này để đi và cấm các loại xe cơ giới kể cả xe máy, xe ưu tiên theo quy định. Quy định đi vào đường bộ đã đặt biển báo này, trừ trường hợp băng qua đường nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho xe thô sơ và người đi bộ.

Biển số xe
R.305 “Đường dành cho người đi bộ”

Nội dung ký: Để chỉ ra vạch sang đường dành cho người đi bộ, hãy đặt biển số R.305 “Phố dành cho người đi bộ”.

Biển số xe
R.306 “Tốc độ cho phép tối thiểu”

Nội dung ký: Để chỉ ra tốc độ tối thiểu cho phép của các phương tiện cơ giới, hãy đặt biển số R.306 “Tốc độ tối thiểu cho phép”.

Biển số xe
R.307 “Tốc độ tối thiểu”

Nội dung ký: Ở cuối đoạn đường cấm tốc độ tối thiểu, đặt biển số R.307 “Đã hết tốc độ tối thiểu cho phép” (hoặc biển số dP.135 “Kết thúc mọi điều cấm”, nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác chức năng).

Biển số xe
R.308 (a, b) “Cầu vượt qua đường”

Nội dung ký: Báo hiệu phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái (hoặc rẽ phải), đặt biển số R.308 (a, b) “Đường bộ vượt cầu”. Biển báo được đặt ở vị trí thích hợp trước cầu vượt để hướng dẫn phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái (hoặc rẽ phải).

Biển số xe
R.309 “bấm còi”

Nội dung ký: Cho biết các phương tiện đi đến vị trí đó phải bấm còi. Đặt biển báo trước lối rẽ gấp hoặc sắp vào đèo dốc lớn hơn 10%, tầm nhìn bị hạn chế.

Biển số xe
R.310 (a, b, c) “Hướng đi đối với các phương tiện chở hàng nguy hiểm”

Nội dung ký: Để cảnh báo các xe chở hàng nguy hiểm đi theo hướng quy định, hãy đặt một trong các biển số R.310 (a, b, c) “Hướng đi dành cho xe chở hàng nguy hiểm”. Tùy theo hướng mà chọn loại biển phù hợp.

Biển số xe
R.403 Làn đường dành riêng cho xe

Nội dung ký: Biển số R.403a “Đường dành cho ô tô”, biển số R.403b “Đường dành cho ô tô và xe máy”, biển số R.403c “Đường dành cho xe buýt”, biển số R.403d “Đường dành riêng cho ô tô”, biển số biển số R.403d “Đường dành cho ô tô và xe máy”. dành cho ô tô ”, biển số R.403e“ Đường dành cho xe máy ”, biển số R.403f“ Đường dành cho xe mô tô, xe đạp ”. Ngoài các loại phương tiện được quy định trên biển, các loại phương tiện khác không được phép đi vào phần đường có biển báo này.

Biển số xe
R.404

Nội dung ký: Hết phần đường dành cho ô tô “, biển số R.404b” Phần cuối đường dành cho ô tô và xe máy “, biển số R.404c” Phần cuối dành cho xe buýt “, biển số R.404d” Hết đoạn đường dành cho xe buýt “. Đường dành cho ô tô ”, biển số R.404e“ Cuối đường dành cho xe máy ”, biển số R.404f“ Cuối đường dành cho xe máy, xe đạp ”

Biển số xe
R.411 “Hướng đi theo từng làn đường”

Nội dung ký tên: Để báo hiệu cho người đi đường biết số làn trên mặt đường và hướng đi trên từng làn theo vạch kẻ đường, biển số R.411 “Hướng đi trên từng làn theo vạch kẻ đường”. Biển báo được sử dụng kết hợp với vạch kẻ đường (loại đường 9.3: đường mũi tên chỉ hướng trên mặt đường). Tùy theo tình hình thực tế về số lượng làn xe và hướng di chuyển trên từng làn xe mà có ký hiệu phù hợp. Biển báo có tác dụng buộc người tham gia giao thông phải đi trên làn đường đã được chỉ dẫn theo đúng hành trình của xe.

Biển số xe
R.412 (a, b, c, d, e, f, g, h) “Làn đường đặc biệt cho từng loại phương tiện hoặc nhóm phương tiện”

Nội dung ký: Để báo hiệu cho người đi đường biết có làn đường dành riêng cho từng loại phương tiện hoặc từng nhóm phương tiện riêng biệt, biển số R.412 (a, b, c, d, e, f, g, h) được đặt. Biển báo được đặt phía trên làn đường, ở đầu đường theo hướng lưu thông. Tùy theo loại phương tiện, nhóm phương tiện mà quy định cách bố trí các hình vẽ, ký hiệu của phương tiện, mũi tên tương ứng trên biển cho phù hợp, mỹ quan. Các phương tiện khác không được đi vào làn đường có biển báo này (trừ các phương tiện được quyền ưu tiên theo quy định). Riêng đối với biển số R.412e “Làn đường dành cho xe buýt”, nếu làn đường dành cho xe buýt có sơn kẻ đứt đoạn thì các phương tiện khác có thể đi vào làn đường này nhưng phải ưu tiên cho xe buýt (phải nhường đường, chuyển sang làn đường khác) để không ảnh hưởng đến hoạt động của xe buýt); Trường hợp vạch sơn phân chia làn đường dành cho xe buýt là vạch liền thì các phương tiện khác không được đi vào làn đường dành cho xe buýt.

Biển số xe
R.412 (i, j, k, l, m, n, o, p)

Nội dung ký: “Cuối làn đường dành riêng cho từng loại phương tiện hoặc nhóm phương tiện”

Biển số xe
R.415a “Bảng phân làn theo phương tiện”

Nội dung ký: Để báo hiệu cho người đi đường biết về số làn đường và loại xe được phép đi trên từng làn đường theo quy định, biển số R.415a “Chữ ký làn đường theo xe” được dựng lên.

Biển số xe
R.415b “Cuối làn đường dành cho xe”

Nội dung ký: Để hướng dẫn toàn bộ giao thông trên từng làn đường theo quy định, hãy đặt biển số R.415b “Cuối làn đường dành cho xe ô tô” (

Biển số xe
R.420 “Bắt đầu một khu vực đông dân cư”

Nội dung ký: Để báo hiệu đầu đường vào khu dân cư, hãy đặt biển số R.420 “Đi vào khu đông dân cư”.

Biển số xe
R.421 “Cuối khu đông dân cư”

Nội dung ký: Để báo hiệu cuối đường qua khu đông dân cư, hãy đặt biển số R.421 “Hết khu đông dân cư”. Biển báo có tác dụng thông báo cho người đi đường biết đã hết phạm vi áp dụng luật đường bộ trong khu đông dân cư.

Biển số xe
RE, 9a

Nội dung ký: Khu vực cấm đỗ xe, cắm biển số 9a “Cấm đỗ xe trong khu vực”;

Biển số xe
RE, 9b

Nội dung ký: Để cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực, cắm biển Re, 9b “Cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực”;

Biển số xe
RE, 9c

Nội dung ký: Để chỉ rõ khu vực đỗ xe, đặt biển Re, 9c “Khu vực đỗ xe”;

Biển số xe
RE, 9ngày

Nội dung ký: Để điều chỉnh tốc độ tối đa trong khu vực, đặt biển Re, 9d “Giới hạn tốc độ tối đa trong khu vực”.

Biển số xe
RE, 10a

Nội dung ký: Để báo hiệu hết lệnh cấm đỗ xe trong khu vực, cắm biển số 10a “Cấm đỗ xe trong khu vực”;

Biển số xe
RE, 10b

Nội dung ký: Để báo hiệu hết giờ cấm đỗ xe trong khu vực, cắm biển Re, 10b “Biển cấm đỗ xe theo giờ trong khu vực”;

Biển số xe
RE, 10c

Nội dung ký tên: Để chỉ rõ khu vực cuối khu vực đỗ xe, đặt biển Re, 10c “Cuối khu vực đỗ xe”;

Biển số xe
RE, 10ngày

Nội dung ký: Để điều tiết hết khu vực hạn chế tốc độ tối đa, cắm biển Re, 10đ “Hết khu vực hạn chế tốc độ tối đa”.

Biển số xe
RE, 11

Nội dung ký: Để chỉ dẫn lối đi qua đường hầm khi áp dụng các quy định giao thông riêng, hãy đặt biển báo Re, 11a “Đường hầm”. Để hướng dẫn đến cuối lối đi qua hầm, các quy định giao thông riêng không còn áp dụng nữa, hãy đặt biển Re, 11b “Đường cuối hầm”.

Tìm trên Google

  • biển báo đường việt nam
  • Hệ thống biển báo giao thông việt nam
  • Những dấu hiệu cần chú ý khi đi phượt
  • giải thích các dấu hiệu lệnh
  • danh sách các dấu hiệu cho tháng 4 năm 2022
  • biển hiệu QCVN41: 2019 / BGTVT

Nguồn: https://dichvudatphong.com
Danh mục: Kinh nghiệm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button