Kinh nghiệm

Các quy định cần biết khi vào khu vực biên giới

THE PROVINCIAL

DISTRICTS, TOWNS,
CITY

Commune, Ward, Town

1. QUANG NINH

1. Mong Cai City

1. Hai Son Commune

2. Bac Son Commune

3. Hai Yen Ward

4. Hai Hoa Ward

5. Ninh Duong Ward

6. Ka Long Ward

7. Tran Phu Ward

8. Tra Co Ward

2. Hai Ha District

1. Quang Son Commune

2. Quang Duc Commune

3. Binh Lieu District

1. Dong Van Commune

2. Hoanh Mo Commune

3. Luc Soul Commune

4. Dong Tam Commune

5. Love Huc Commune

6. No Fear Commune

2. LANG SON

1. Dinh Lap district

1. Bac Xa Commune

2. Binh Xa Commune

2. Loc Binh District

1. Tam Gia commune

2. Tu Mich Commune

3. Yen Khoai Commune

4. Mau Son Commune (B)

3. Cao Loc District

1. Mau Son Commune (A)

2. Xa Xuet Festival

3. Cao Lau Commune

4. Thanh Loa Commune

5. Bao Lam Commune

6. Dong Dang town

4. Van Lang District

1. Tan My Commune

2. Tan Thanh Commune

3. Thanh Long Commune

4. Thuy Hung Commune

5. Chongqing Commune

5. Trang Dinh District

1. Taoyuan Commune

2. Tan Minh Commune

3. Doi Can Commune

4. National Day Socialism

3. COURSE DEVELOPMENT

1. Thach An District

1. Duc Long Commune

2. Phuc Hoa District

1. My Hung Commune

2. Ta Lung town

3. Hoa Thuan town

4. Dai Son Commune

5. Cach Linh Commune

6. Trieu Au Commune

3. Ha Lang District

1. Co Ngan Commune

2. Town of Hoa

3. Thai Duc Commune

4. Viet Chu Commune

5. Quang Long Commune

6. Dong Loan Commune

7. Ly Quoc Commune

8. Minh Long Commune

4. Chongqing District

1. Dam Thuy Commune

2. Chi Vien Commune

3. Dinh Phong Commune

4. Ngoc Khe Commune

5. Ngoc Con Commune

6. Phong Nam Commune

7. Ngoc Chung Commune

8. Lang Yen Commune

5. Tra Linh District

1. Tri Phuong Commune

2. Xuan Noi Commune

3. Hung Quoc town

4. Quang Han Commune

5. Co Muoi Commune

6. Ha Quang District

1. Total Cot Commune

2. Noi Thon Commune

3. Cai Vien Commune

4. Van An Commune

5. Lung Nam Commune

6. Keo Yen Commune

7. Truong Ha Commune

8. Na Sac Commune

9. Soc Ha Commune

7. Thong Nong District

1. Vi Quang Commune

2. Can Yen Commune

3. Can Nong Commune

8. Bao Lac District

1. Xuan Truong Commune

2. Khanh Xuan Commune

3. Co Ba commune

4. Thuong Ha Commune

5. Coc Pang Commune

9. Bao Lam district

1. Duc Hanh Commune

4. HA GIANG

1. Meo Vac District

1. Son Vi Commune

2. Xin Cai Commune

3. Thuong Phung Commune

2. Dong Van District

1. Dong Van town

2. Ma Le commune

3. Lung Cu Commune

4. Lung Tao Commune

5. Xa Phin Commune

6. Sung La Commune

7. Pho Bang Town

8. Pho La Commune

9. Pho Cao Commune

3. Yen Minh District

1. Thang Mo Commune

2. Phu Lung Commune

3. Bach Dich Commune

4. Na Khe commune

4. Quan Ba ​​District

1. Bat Dai Son commune

2. Nghia Thuan Commune

3. Cao Ma Po Commune

4. Tung Vai Commune

5. Ta Van Commune

5. Vi Xuyen District

1. Minh Tan Commune

2. Thanh Thuy Commune

3. Thanh Duc Commune

4. Xin Chai Commune

5. Lao Chai Commune

6. Hoang Su Phi district

1. Then Chu Phin Commune

2. Po Lo Commune

3. Thang Tin Commune

4. Ban May Commune

7. Xin Man District

1. Nan Xin Commune

2. Xin Man Commune

3. Chi Ca Commune

4. Pa Vai Su Commune

5. LAO CAI

1. Si Ma Cai district

1. San Chai Commune

2. Si Ma Cai Commune

3. Nan San Commune

2. Muong Khuong district

1. Ta Gia Khau Commune

2. Din Chin Commune

3. Pha Long Commune

4. Ta Ngai Cho Commune

5. Tung Trung Pho commune

6. Muong Khuong town

7. Nam Chay Commune

8. Lung Vai Commune

9. Ban Lau Commune

3. Bao Thang district

1. Ban Phiet Commune

4. Bat Xat District

1. Quang Kim Commune

2. Ban Qua Commune

3. Ban Vuoc Commune

4. Coc My Commune

5. Trinh Tuong Commune

6. Nam Chac Commune

7. A Mu Sung Commune

8. A Lu commune

9. Ngai Thau Commune

10. Y Ty Commune

5. Lao Cai City

1. Lao Cai Ward

2. Duyen Hai Ward

3. Dong Tuyen Commune

6. Lai Chau

1. Phong Tho District

1. Sin Suoi Ho Commune

2. Nam Xe Commune

3. Ban Lang Commune

4. Dao San

5. Tong Qua Lin commune

6. Pa Vai Su Commune

7. Mo Si San . Commune

8. Si Lo Lau Commune

9. Ma Ly Chai Commune

10. Vang Ma Chai Commune

11. Mu Sang Xã Commune

12. Ma Ly Pho commune

13. Huoi Luong Commune

2. Sin Ho district

1. Pa Tan Commune

3. Nam Nhun district

1. Trung Chai Commune

2. Nam Ban Commune

3. Hua Bum . Commune

4. Muong Te district

1. Pa Ve Su Commune

2. Pa U Commune

3. Ta Pa Commune

4. Thu Lum Commune

5. Ka Lang Commune

6. Mu Ca commune

7. DIEN BIEN

1. Muong Nhe District

1. Sin Thau Commune

2. Sen Thuong Commune

3. Leng Su Sin commune

4. Chung Chai Commune

5. Muong Nhe Commune

6. Nam Ke Commune

2. Nam Po district

1. Na Co Sa commune

2. Nam Nhu Commune

3. Na Bong Commune

4. Vang Dan Commune

5. Na Hy commune

6. Cha Nua Commune

7. Phin Ho Commune

8. Si Pa Phin Commune

3. Muong Cha district

1. Na Sang . Commune

2. Muong Muon commune

3. Ma Thi Ho Commune

4. Dien Bien District

1. Muong Pon commune

2. Thanh Luong Commune

3. Pa Thom Commune

4. Hua Thanh Commune

5. Thanh Nua Commune

6. Thanh Hung Commune

7. Thanh Chan Commune

8. Na U Commune

9. Na Tong Commune

10. Muong Nha Commune

11. Phu Luong Commune

12. Muong Loi commune

8. SON LA

1. Sop Cop District

1. Muong Le Commune

2. Muong Lan Commune

3. Muong Va commune

4. Nam Cold Commune

2. Song Ma District

1. Muong Cai commune

2. Muong Hung Commune

3. Chieng Hung Commune

4. Chieng Sai Commune

3. Mai Son District

1. Phieng Pan Commune

4. Yen Chau district

1. Chieng On Commune

2. Phieng Khoai Commune

3. Long Phieng Commune

4. Chieng Tuong Commune

5. Moc Chau district

1. Chieng Khua Commune

2. Long Sap Commune

3. Chieng Son Commune

6. Van Ho district

1. Tan Xuan Commune

9. Thanh Hoa

1. Changchun District

1. Bat Mo commune

2. Lang Chanh District

1. Yen Khuong Commune

3. Quan Son District

1. Tam Lu Commune

2. Tam Thanh Commune

3. Muong Min Commune

4. Son Dien Commune

5. Na Meo Commune

6. Son Thuy Commune

4. Quan Hoa District

1. Hien Kiet Commune

5. Muong Lat district

1. Trung Ly Commune

2. Pu Nhi Commune

3. Muong Chanh Commune

4. Quang Chieu Commune

5. Ten Tan Commune

6. Tam Chung Commune

7. Nhi Son Commune

10. ARTISTIC AN

1. Que Phong District

1. Thong Thu Commune

2. Hanh Dich Commune

3. Nam Giai Commune

4. Tri Le Commune

2. Xiangyang District

1. Nhon Mai Commune

2. Mai Son Commune

3. Tam Hop Commune

4. Tam Quang Commune

3. Ky Son District

1. My Ly Commune

2. Bac Ly Commune

3. Keng Du Commune

4. Na Loi . Commune

5. Dooc May Commune

6. Nam Can Commune

7. Ta Ca Commune

8. Muong Tip Commune

9. Muong Ai Commune

10. Na Ngoi Commune

11. Nam Can Commune

4. Con Cuong District

1. Chau Khe Commune

2. Mon Son Commune

5. Anh Son District

1. Phuc Son Commune

6. Thanh Chuong District

1. Hanh Lam Commune

2. Thanh Duc Commune

3. Thanh Son Commune

4. Thanh Thuy Commune

5. Ngoc Lam Commune

11. Ha Tinh

1. Huong Son District

1. Son Kim Commune I

2. Son Kim Commune II

3. Son Hong Commune

2. Vu Quang District

1. Huong Quang Commune

3. Huong Khe District

1. Hoa Hai Commune

2. Phu Gia Commune

3. Huong Lam Commune

4. Huong Vinh Commune

12. QUANG BINH

1. Le Thuy district

1. Lam Thuy commune

2. Kim Thuy Commune

2. Quang Ninh District

1. Truong Son Commune

3. Bo Trach District

1. Thuong Trach Commune

4. Minh Hoa District

1. Thuong Hoa Commune

2. People’s Commune

3. Trong Hoa Commune

4. Hoa Son Commune

5. Tuyen Hoa District

1. Thanh Hoa Commune

13. QUANG TRI

1. Da Krong District

1. A Bung . Commune

2. A Ngo Commune

3. A Vao Commune

4. Ba Nang Commune

5. Ta Long Commune

2. Huong Hoa District

1. Huong Lap Commune

2. Huong Viet Commune

3. Huong Phung Commune

4. Tan Long Commune

5. Tan Thanh Commune

6. Thuan commune

7. Thanh Commune

8. A Xing . Commune

9. A Tuc Commune

10. Xi . Commune

11. Pa Floor Commune

12. A Doi Commune

13. Lao Bao town

14. THUA THIEN HUE

1. A Luoi district

1. Hong Thuy Commune

2. Hong Van Commune

3. Hong Trung Commune

4. Hong Bac Commune

5. Nham commune

6. Hong Thai Commune

7. Hong Thuong Commune

8. Huong Phong Commune

9. Dong Son Commune

10. A Dot Commune

11. A Roang Commune

12. Huong Nguyen Commune

15. QUANG NAM

1. Tay Giang District

1. Bha Le Commune

2. A Nong Commune

3. A Tieng commune

4. Lang Commune

5. Tr`Hy Commune

6. A Xan . Commune

7. Ch`om . Commune

8. Gari Commune

2. Nam Giang District

1. Cho Chun Commune

2. La Eee commune

3. La De commune

4. Dac Toi Commune

5. Dac Pre Commune

6. Dac Prinh Commune

16. KON TUM

1. Dak Glei . district

1. Dak Blo . Commune

2. Dak Nhon Commune

3. Dak Long Commune

2. Ngoc Hoi District

1. Dak Duc Commune

2. Dak Nong Commune

3. Dak Xu Commune

4. Bo Y . Commune

5. Sa Loong Commune

3. Sa Thay district

1. Mo Rai commune

2. Ro Coi Commune

3. Ia Dom . Commune

4. Ia Dal Commune

5. Ia Toi Commune

17. Family

1. IaGrai . District

1. IaO Commune

2. Ia Chia Commune

2. Duc Co District

1. Ia Dom . Commune

2. Ia Nan Commune

3. Ia Pnon . Commune

3. Chu Prong District

1. Ia Phuc Commune

2. Ia Mo Commune

18. DECK LUCK

1. Buon Don district

1. Krong Na commune

2. Ea Sup District

1. Ea Bung . Commune

2. Ia Lop commune

3. Ia Rve . Commune

19. DAK AGRICULTURE

1. Tuy Duc District

1. Quang Truc Commune

2. Dak Bu So Commune

2. Dak Song District

1. Thuan Ha Commune

2. Thuan Hanh Commune

3. Dak Mil . district

1. Thuan An Commune

2. Dak Lao Commune

4. Cu Jut . District

1. Dak Wil Commune

20. BINH PHUC

1. Loc Ninh District

1. Loc Thanh Commune

2. Loc Thinh commune

3. Loc Thien Commune

4. Loc Tan Commune

5. Loc Thanh Commune

6. Loc Hoa Commune

7. Loc An Commune

2. Bu Dop District

1. Tan Thanh Commune

2. Thanh Hoa Commune

3. Hung Phuoc Commune

4. Phuoc Thien Commune

5. Thien Hung Commune

6. Tan Tien Commune

3. Bu Gia Map District

1. Bu Gia Map Commune

2. Dac O Commune

21. TAY NINH

1. Tan Chau District

1. Tan Hoa Commune

2. Suoi Ngo Commune

3. Tan Dong Commune

4. Tan Ha Commune

2. Tan Bien district

1. Tan Lap Commune

2. Tan Binh Commune

3. Hoa Hiep Commune

3. Chau Thanh District

1. Phuoc Vinh Commune

2. Border Commune

3. Hoa Thanh Commune

4. Social Peace

5. Thanh Long Commune

6. Ninh Dien Commune

4. Ben Cau District

1. Long Phuoc Commune

2. Long Khanh Commune

3. Long Thuan commune

4. Tien Thuan Commune

5. Loi Thuan Commune

5. Trang Bang District

1. Binh Thanh Commune

2. Phuoc Chi Commune

22. LONG AN

1. Duc Hue District

1. My Quy Dong Commune

2. My Quy Tay Commune

3. My Thanh Tay Commune

4. My Binh Commune

5. Binh Hoa Hung Commune

2. Thanh Hoa District

1. Thuan Binh Commune

2. Tan Hiep Commune

3. Moc Hoa district

1. Binh Thanh Commune

2. Binh Hoa Tay Commune

4. Kien Tuong Town

1. Thanh Tri Commune

2. Binh Hiep Commune

3. Binh Tan Commune

5. Vinh Hung District

1. Tuyen Binh Commune

2. Thai Binh Trung Commune

3. Thai Tri Commune

4. Hung Dien Commune A

5. Khanh Hung Commune

6. Tan Hung District

1. Hung Ha Commune

2. Hung Dien BE Commune

3. Hung Dien Commune

23. DONG THAP

1. Tan Hong District

1. Thong Binh Commune

2. Tan Ho Co Commune

3. Binh Phu Commune

2. Hong Ngu Town

1. Binh Thanh Commune

2. New Society

3. Hong Ngu District

1. Thuong Thoi Commune Hau BE

2. Thuong Thoi Commune Hau A

3. Thuong Phuoc Commune 1

24. AN GIANG

1. Tan Chau town

1. Vinh Xuong Commune

2. Phu Loc Commune

2. An Phu district

1. Phu Huu Commune

2. National Socialist Republic of Thailand

3. Khanh An Commune

4. Long Binh town

5. Khanh Binh Commune

6. Nhon Hoi society

7. Phu Hoi Commune

8. Vinh Hoi Dong Commune

3. Chau Doc City

1. Vinh Nguon Ward

2. Vinh Te Commune

4. Tinh Bien district

1. Nhon Hung Commune

2. An Phu Commune

3. Tinh Bien town

4. An Nong Commune

5. Tri Ton District

1. Lac Quoi Commune

2. Vinh Gia Commune

25. KIEN GIANG 1. Ha Tien town 1. My Duc Commune

2. Dong Ho Ward

2. Giang Thanh District 1. Phu My Commune

2. Phu Loi Commune

3. Tan Khanh Hoa Commune

Bạn Đang Xem: Các quy định cần biết khi vào khu vực biên giới

Xem Thêm : Danh sách các nước đi du lịch không cần visa cho người Việt

4. Vinh Dieu Commune

5. Vinh Phu Commune

Total: 25 provinces 103 districts, towns, cities 435 communes, wards, towns

Nguồn: https://dichvudatphong.com
Danh mục: Kinh nghiệm

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button